Setkání u studny se v kavárně Amadeus pravidelně uskutečňuje již od února 2010, a to v průběhu akademického roku povětšinou první pondělky v měsíci. Tato setkání nabízejí slovo a hudbu, úryvky z Bible doplněné poezií i prózou a poznávání různých oblastí umění pohledem zajímavých hostů (výtvarník Jan Jemelka, hudebník a skladatel Jaroslav Krček, hudební skladatel a varhaník František Fiala, režisérka Zoja Mikotová, psycholog prof. Vladimír Smékal, kadeřník a divadelník Jan Špilar, herec a recitátor Alfréd Strejček, spisovatel a výtvarník Oldřich Selucký, dirigent Petr Vronský, generální vikář P. Josef Nuzík atd.).

Rozmanitý pohled na umění má jedno společné: skrze umění a jeho prostřednictvím poznávat křesťanskou kulturu, nacházet k ní vztah a svoji zkušenost předávat dál. Setkání u studny je formou modlitby za umělce, aby objevovali a poznávali krásu Božího stvoření, nechali se jí inspirovat a nabízeli ji skrze svoji tvorbu široké společnosti. A je to zároveň i modlitba za každého člověka, aby v sobě objevil citlivou vnímavost pro krásu Božího stvoření, kterou Bůh obdařil každou lidskou bytost.

 

Co vedlo k pořádání Setkání u studny?

Pěší pouť za umělce coby modlitba za umělce, ale i každého člověka formou slova, hudby, obrazu a setkávání s tvůrčími osobnostmi a jejich svědectvím o životě s uměním, které dává poznat naši křesťanskou kulturu. Tedy prostřednictvím umění a všech jeho oblastí objevovat krásu, moudrost a nesmírný význam křesťanské kultury pro náš současný život. Propojením úryvků biblických textů s poezií významných autorů objevovat a nově nahlížet na texty Písma i poezie. Potřeba a nutnost modlitby za umělce, kteří mají nesmírný vliv na společnost, aby jejich tvorba povznášela a vedla ke Světlu a nebála se objevovat Pravdu.

Setkání u studny proto, že Studna je místo, kam si člověk jde pro utišení žízně a občerstvení, ale i setkání: „Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou,“ říká Pán Ježíš Samařance. Proto také veškerý výběr textů a témat pro Studnu má vést k chuti do života, k objevení smyslu života, poznání Krista: pohádky, tradice, žena v Bibli, krása a umění v liturgii a domov. Pravý a opravdový domov je místem, kde člověk nachází lásku, krásu, moudrost, přijetí, a to i třeba v nedokonalé a nedostatečné podobě.

Komorní a neformální společenství v krásných prostorách významných budov: sakristie katedrály sv. Václava a kavárna Amadeus, součást Arcidiecézního muzea, obé na Václavském nám. v Olomouci u studny, která se nachází na nádvoří Zdíkova paláce.

 

Stejně jako Pěší pouť za umělce i Setkání u studny se uskutečňuje pod záštitou Mons. Josefa Hrdličky, emeritního pomocného biskupa olomouckého.

Sníh, mráz, chřipkové období a dočasné uzavření kavárny Amadeus rozhodlo o zrušení Setkání u studny v pondělí 6. února.

Setkání u studny v postní době věnuje veškerý svůj čas gregoriánskému chorálu. Vedoucí brněnské Svatomichalské scholy Josef Gerbrich nejprve představí gregoriánský chorál v sakristii katedrály sv. Václava, proto bude začátek o 15 min. dříve, aby potom v 17.45 mohl chorál zaznít v lodi katedrály v podání členů Svatomichalské scholy. Doznění zážitků pak bude mít prostor v kavárně Amadeus od 18.15, kde bude možnost popovídat si jak s Josefem Gerbrichem, tak se členy scholy.

Kdo chce občerstvit své srdce, přijďte se ponořit do zpěvu gregoriánského chorálu v pondělí 6. března od 17.15 hod. v katedrále a v kavárně na Václavském nám. v Olomouci.

Hostem setkání byl Marek Chvátal, redaktor Radia Proglas a autor pořadů „Bez obav?“, ve kterém rozmlouvá s lidmi různých zemí a kultur, kteří dobrovolně či nuceně museli opustit své domovy. Jak se k těmto rozhovorům dostal, co mu tato rozmanitá setkání přinášejí a jak pohnuté životy těchto lidí pohybují s jeho pohledem na život, který žije on sám, to bylo téma prosincové Studny: „Výzva k natočení rozhovorů s bratry kapucíny pocházejícími z různých světadílů, kteří se ocitli pod jednou střechou kláštera, nastartovala můj zájem o svědectví lidi, kteří se ocitnou v jiném světě a mimo jejich kulturu. Přínosný je také jejich pohled na naši kulturu a náš život v České republice. Tato setkání mě přivedla i k našim lidem, kteří ale žijí na okraji společnosti,“ řekl mimo jiné Marek Chvátal. „Díky těmto rozhovorům se seznamuji s různými tématy ze sociální oblasti života lidí a to samozřejmě ovlivňuje i můj pohled na život a posunuje mě to i při vyhledávání dalších žhavých témat našeho současného života.“

Listopadové Setkání u studny svým způsobem předeslalo Studnu prosincovou, kde se také setkáme s výrazně odlišnými kulturami, tentokrát prostřednictvím Marka Chvátala, redaktora Radia Proglas, který se zaměřuje na popularizaci teologie a rozhovory o poselství Božího slova a spirituality. Poslední čtyři roky se ale také zabývá osvětou v oblasti aktuálních vážných společenských otázek. Měl možnost mluvit i s řadou cizinců. V devíti rozhovorech například vytvořil obrázek o životě kapucínů napříč kontinenty (hosty byli bratři ze Švýcarska, Kamerunu, Thajska, Filipín, Jižní Koreje ad.). Cizinci jsou také častými hosty besed „Bez obav“. Hlavní host prosincové Studny bude tedy jakýmsi svědkem toho, jak životy lidí z odlišných kultur, se kterými se seznamoval prostřednictvím rozhovorů, ovlivňují jeho život a potažmo život lidí okolo něho.

Prostřednictvím poutavých fotografií a krátkých dokumentů byli účastníci Studny zavedeni nejen do malebného kraje Českomoravské vrchoviny u obce Dolní Dobrouč, ale také do vzdálených krajin Jižní Ameriky, Afriky i Asie, kam Martin J. Rýznar, hlavní host Studny, zavítal s Papežským misijním dílem v roli kameramana. Byl svědkem velké chudoby a bídy tamějších lidí. „Přesto,“ jak říkal, „se ti lidé dokážou i v nuzných podmínkách radovat a radost předávat dál.“ O to víc si Martin umí vážit rodiny a vřelých rodinných vztahů. „Potřebuji ke své práci a své tvorbě kolem sebe rodinu, její zázemí a pěkné prostředí kolem sebe. To mi umožňuje má žena Katka a naše tři děti a domeček, ve kterém bydlíme, roubenka uprostřed luk a lesů a nedaleko bydlící rodiče i prarodiče manželky.“
První půle listopadové Studny přinesla nečekanou a milou souvislost s hlavním hostem Martinem. Texty úryvků z Písma doplnila poezie Mons. Josefa Veselého, který byl v první půli 60. let vězněn jako politický vězeň a ve vězení byl tajně vysvěcen na kněze biskupem Korcem, nelehký život mu přinesl ještě další kříž v podobě těžké nemoci. Ta přivedla na svět poezii, jejíž některé básně zazněly v sakristii katedrály. A právě s tímto nesmírně hlubokým a pokorným knězem a básníkem si delší dobu dopisovala Martinova manželka Katka. Takže tentokrát takto neplánovaně došlo k osobnímu propojení obou částí Studny.

Pondělní podvečer 7. listopadu bude patřit dalšímu Setkání u studny. Stejně jako předešlá setkání, nabídne kompozici textů vybraných ze Starého i Nového zákona, tentokrát doplněných poezií Josefa Veselého, katolického kněze, novináře, básníka, politického vězně a držitele mnoha ocenění. Hostem druhé půle listopadové Studny v kavárně Amadeus bude Martin J. Rýznar, dokumentarista, režisér, filmový tvůrce a fotograf.

„Ale moje slova, povětrní ptáci, / zrním živi jen, jež po cestách se ztrácí, / pod nebesy vlají v modré hlubině. / Oč je opřít, Bože, o tebe-li ne!“ Závěr básně Václava Renče Listí slov, charakterizoval úvodní říjnové Setkání u studny, jeho již osmé řady. Celé úvodní setkání proběhlo ve znamení Božího slova. Nejprve úryvky z 13. kapitoly Lukášova evangelia a rozsáhlý, ale překrásný 77. žalm v překladu Václava Renče spolu s dvěma básněmi tohoto významného českého básníka v interpretaci Martiny Pavlíkové za violoncellového doprovodu Mariána Pavlíka, člena MFO, navodily atmosféru večera věnovaného Bibli, jejím textům a jejich překladům, ale také seznámení se s Českým katolickým biblickým dílem. To vše prostřednictvím osoby P. doc. Petra Chalupy, biblisty působícího na Cyrilometodějské teologické fakultě UP a ředitele pastorační instituce ČKBD, sídlící v Dolanech u Olomouce.

Kdo má chuť se zastavit a nadechnout, pozvednout svou duši z trápení a těžkostí tohoto světa, přidejte se ke společenství kolem Studny. Přijďte si poslechnout poezii opřenou o Boží slovo, kompozici básní a úryvků z Bible s hudebním doprovodem v sakristii katedrály sv. Václava. Přijďte do kavárny Amadeus posedět s milým hostem, kterým v říjnu bude P. doc. Petr Chalupa, s nímž si budeme povídat o Bibli a jejím vedení po cestě do věčného domova.