Listopadový pondělní večer u studny byl tematicky věnován řekám, půdě, lesům, zvířatům. O svém vztahu k prostředí, ve kterém žije, o Vysočině, zpíval i povídal lesník Jiří Nohel. Z tohoto kraje přijela i jeho kapela Žalozpěv, která vystupovala v první části pondělního večera a Setkání u studny zahájila svým koncertem.

Láskou všech členů kapely je krajina Vysočiny a její působivá atmosféra, ale také osobnosti tohoto kraje, jako např. Otokar Březina, Bohuslav Reynek a Anna Pammrová. Komorní hudba zastoupená kytarou, houslemi, klávesami, basovou kytarou i příčnou a zobcovou flétnou a písně, jejichž autorem je Jiří Nohel, potěšila a pohladila všechny přítomné, kteří se v počtu asi čtyřiceti sešli v lodi katedrály sv. Václava. „Koncertem Žalozpěvu jsem byla nadšená! Jejich hudba a zpěv mě neskutečně pozvedly a posílily, daly mi chuť do života pro dalších dny,“ řekla jedna z návštěvnic koncertu. Vzájemné propojení a radost vystupujících a naslouchajících naplnily loď katedrály harmonickou atmosférou.

Ta se přenesla i do kavárny Amadeus, kde Jiří Nohel vyprávěl o své práci a touze být dobrým hospodářem v místě, kde žije. Velmi pokornou a milou „spoluhráčkou“ během povídání Jiřího Nohela mu byla i jeho manželka, která svého muže provází, když může, na jeho koncertech, ale i při práci a je jeho velkou fanynkou a zároveň oporou. Svědectví Jirky o jeho celoživotní lásce k jeho kraji a přírodě vůbec bylo jakýmsi „rýpnutím do žeber“, ale i do myslí všech přítomných. Člověk po tomto svědectví najednou nahlíží novýma očima na „samozřejmosti“ kolem sebe a klade si otázky, které ho dříve nenapadly.

Prosincová Studna zase přiměje návštěvníky pozvednout svůj zrak vzhůru ke hvězdám a zamyslet se nad vesmírem. K tomu přispějí úryvky ze Starého i Nového zákona a také poezie G. K. Chestertona, ale hlavně zanícené povídání Jindřicha Suchánka, jehož celoživotní láskou jsou právě hvězdy a vesmír. Večer v kavárně bude provázet projekce.

Přijďte se na chvíli zastavit v pondělí 4. prosince od 17.30 v sakristii katedrály sv. Václava v Olomouci a potom od 18.00 v kavárně Amadeus v areálu Arcidiecézního muzea.

 

ozio_gallery_nano