SUS plakat05 18

 

„Mezi nebem a zemí“ byl název programu březnové Studny, který se neuskutečnil kvůli onemocnění hlavního hosta PhDr. Jana Stříbrného. I když dobu postní vystřídala radost z velikonoční zvěsti a květen je měsíc Panny Marie, plný květů a naděje, téma křížové cesty a mučednické smrti básníků a publicistů 20. století bude uvedeno právě během něj. Toto bolavé a smutné téma je totiž i v současné lidské společnosti stále aktuální, a to i přes krásu jarní rozkvetlé přírody.

Historik a bývalý viceprezident České křesťanské akademie PhDr. Jan Stříbrný bude tedy hostem Setkání u studny v pondělí 7. května. Studna bude mít jen jednu část s názvem „Mezi nebem a zemí“ a celá se uskuteční v sakristii katedrály sv. Václava v Olomouci od 17.30.

Je to až neuvěřitelné, ale květnové Setkání u studny uzavírá již 9. řadu těchto zastavení na konci všedního dne, která po prázdninách, v první říjnové pondělí, vstoupí do své 10. řady. Tato forma modlitby, doplňující během akademického roku týdenní Pěší pouť za umělce v době prázdnin, se uskutečňuje již od roku 2010 na Václavském nám. v Olomouci.

Pro toto společenství vznikla dlouhá řada kompozic, sestavených z úryvků Bible a poetických textů, provázených hudebním doprovodem. Tyto krátké koncerty slova a hudby se odehrávaly nejprve v kapli sv. Anny, potom se přesunuly do lodi dómu a poslední roky nalezly svůj prostor v sakristii katedrály sv. Václava.

Autorkou všech dosavadních kompozic je MgA. Martina Pavlíková, která byla u zrodu Setkání u studny a Pěší poutě za umělce a je hlavní organizátorkou. Záštitu nad touto formou modlitby za umělce převzal Mons. Josef Hrdlička, nyní emeritní pomocný biskup olomoucký, a tím i Arcibiskupství olomoucké, kde Martina Pavlíková působí od r. 2004. Interpretů slov a hudby byla za tu dobu celá řada, mj. olomoucký varhaník Karel Martínek, skladatel František Fiala, zpěvačka a harfenistka Jana Janků, herec a hudebník Alfréd Strejček, člen MFO a pedagog olomoucké konzervatoř KEA violoncellista Marián Pavlík, člen MFO fagotista Vlastimil Hrda, stavař, kytarista a zpěvák Ing. Jiří Týfa a jeho manželka Eva, violoncellistka a hráčka na příčnou flétnu, herec Moravského divadla Petr Kubes, bývalý člen Slováckého divadla a nyní herec „na vlastní noze“ Jan Horák, hudebnice, zpěvačka a pedagožka Veronika Rajtr-Pavlová atd. K interpretaci slova byli také přizvání někteří z řad lektorů Božího slova.

Druhá část Studny se odehrávala v kavárně Amadeus, přes Václavské nám. v areálu Arcidiecézního muzea, a vítala rozmanité hosty, jejichž tématem bylo vždy umění v jeho mnoha podobách a odhalující křesťanskou kulturu. Vzácnými hosty byli mj. hudebník Jaroslav Krček, filmový režisér Vladimír Suchánek a jeho bratr Jindřich, redaktor TV Noe a milovník astronomie, významný dirigent Petr Vronský, divadelní režisérka a vedoucí ateliéru neslyšících divadelní fakulty JAMU Zoja Mikotová, emeritní profesor MU Brno PhDr. Vladimír Smékal, CSc., herec Alfréd Strejček, spisovatel a výtvarník Oldřich Selucký, sochař prof. Zdeněk Přikryl, biblista doc. P. Petr Chalupa, ředitel ČKBD, kadeřník a divadelník Jan Špilar, výtvarníci a manželé Trizuljakovi, sr. Lucie Kopasová z Komunity blahoslavenství z Dolan, lesník a zpěvák Jiří Nohel atd.

Setkání u studny je společenství otevřené pro všechny, kteří se chtějí zastavit, občerstvit a pozvednout svou duši.

„Svět nikdy nezajde na nedostatek divů. Svět zajde na nedostatek údivu“ (G. K. Chesterton). Otevřeme tedy své srdce, oči a uši a nechme se naplnit údivem nad krásou Božího stvoření.

Zahájení 10. řady Setkání u studny akademického roku 2018–19 připadá na pondělí 1. října. A program bude jako po všechny předešlé roky věnován umění a kráse Božího stvoření, abychom se jím nechali uchvátit a nadchnout.