Jarní Setkání u studny v úterý 3. dubna 2018 vybočí ze své obvyklé podoby. Nejen posunutím na úterý, což se občas stane, tentokrát kvůli Velikonočnímu pondělí. V tomto případě to ale bude hlavně místem, jímž se stane olomoucké kino Metropol. Změnu zapříčinilo překrytí termínu Setkání u studny s projekcí českého dokumentu Jano Koehler.

Promítání snímku režiséra Ondřeje Sovíka u příležitosti 145. výročí Koehlerova narození pořádá nově vzniklé Centrum pro kulturu Arcibiskupství olomouckého pod záštitou olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera a primátora města Olomouc.

Dokument představuje restaurování keramické mozaiky Pilátův soud, 1. zastavení křížové cesty na Svatém Hostýně. Tato mozaika od Jana Koehlera představuje světový unikát a uměleckým výrazem i kvalitami snese srovnání s Picassovou Guernicou nebo dílem Andyho Warhola.

Film mapuje proces restaurování 597 kachlů mozaiky, který trval šest let. Před zraky diváků je mozaika rozkládána na základní prvky, aby následně byly tvary, linie a barvy znovu propojovány s vjemy, které ovlivňovaly Koehlerovu tvorbu. Nabízí se tak meditativní pohled na řemeslo, osobnost a mysl mimořádného, dnes znovu objevovaného umělce, který dokázal vytvořit dílo předbíhající dobu. Dnes mozaika promlouvá v plné síle i prostřednictvím filmu.

Film Jano Koehler spadá do „studničních“ témat zaměřených k nahlížení křesťanství prostřednictvím umění. Proto je dobré využít této příležitosti, dubnové Setkání u studny připojit k této projekci a zhlédnout dokument v atmosféře velkého kina. Po skončení projekce proběhne beseda s režisérem filmu Ondřejem Sovíkem a restaurátory křížové cesty na Svatém Hostýně, manželi Passionarií a Vojtěchem Paříkovými.

Pozor tedy, Setkání u studny v úterý 3. dubna proběhne v olomouckém kině Metropol od 17.30 připojením se k projekci filmu o Janu Koehlerovi. Cena vstupenek je 60 Kč.

Květnová Studna, poslední z 9. řady s názvem „Mezi nebem a zemí“, proběhne v pondělí 7. května v sakristii katedrály sv. Václava. Hostem bude historik PhDr. Jan Stříbrný, bývalý viceprezident České křesťanské akademie, a zamyslí se nad životem a dílem českých básníků a publicistů, mučedníků 20. století.

Velikonoční radost z ujištění, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých a žije, přeje hlavní organizátorka Setkání u studny Martina Pavlíková.