Hosty, kteří vystupovali v obou částech Setkání u studny, byli členové Svatomichalské gregoriánské scholy z Brna spolu s jejich vedoucím a zakladatelem scholy Josefem Gerbrichem, matematikem, varhaníkem a pedagogem.

V sakristii katedrály sv. Václava bylo 25 návštěvníků a posluchačů svědky krátkého, výstižného a pregnantního úvodu Josefa Gerbricha do gregoriánského chorálu: „ Gregoriánský chorál se vyznačuje poslušností a jednotou. Od poslušnosti k jednotě. Gregoriánský chorál je liturgický zpěv a jednoznačně je součástí slavení liturgie. A zpívá-li se potom gregoriánský chorál kdekoli na světě, vytváří prostřednictvím daných liturgických textů, zpívaných v latině a ve stejném čase, naprostou jednotu.“ Další důležitou charakteristikou tohoto zpěvu je, říká Josef Gerbrich, že jeho melodičnost vychází z přirozeného lidského jazyka a mluvního projevu. V takto zpívaném Božím slovu se s lehkou samozřejmostí kloubí umění a posvátno. Přičemž umění stojí ve službě posvátnému a věřícímu tak poskytuje krásu a srozumitelnost v jednom.
Silným zážitkem bylo pro všechny zúčastněné půlhodinové vystoupení Svatomichalské gregoriánské scholy v lodi katedrály. Půlhodinová ukázka liturgického zpěvu, i když nebyla zasazená tak, jak se patří do liturgie, přesto představila to, o čem vedoucí této scholy a její zakladatel před vystoupením mluvil.
V kavárně Amadeus byla pak možnost neformálního popovídání jak s vedoucím scholy, tak i s některými zpěváky, kteří vycházejí z řad neprofesionálních.

 

ozio_gallery_nano