Sníh, mráz, chřipkové období a dočasné uzavření kavárny Amadeus rozhodlo o zrušení Setkání u studny v pondělí 6. února.

Setkání u studny v postní době věnuje veškerý svůj čas gregoriánskému chorálu. Vedoucí brněnské Svatomichalské scholy Josef Gerbrich nejprve představí gregoriánský chorál v sakristii katedrály sv. Václava, proto bude začátek o 15 min. dříve, aby potom v 17.45 mohl chorál zaznít v lodi katedrály v podání členů Svatomichalské scholy. Doznění zážitků pak bude mít prostor v kavárně Amadeus od 18.15, kde bude možnost popovídat si jak s Josefem Gerbrichem, tak se členy scholy.

Kdo chce občerstvit své srdce, přijďte se ponořit do zpěvu gregoriánského chorálu v pondělí 6. března od 17.15 hod. v katedrále a v kavárně na Václavském nám. v Olomouci.

 SUS plakat03 17

 

 03 17 1
03 17 2
03 17 3 
03 17 4