„Ale moje slova, povětrní ptáci, / zrním živi jen, jež po cestách se ztrácí, / pod nebesy vlají v modré hlubině. / Oč je opřít, Bože, o tebe-li ne!“ Závěr básně Václava Renče Listí slov, charakterizoval úvodní říjnové Setkání u studny, jeho již osmé řady. Celé úvodní setkání proběhlo ve znamení Božího slova. Nejprve úryvky z 13. kapitoly Lukášova evangelia a rozsáhlý, ale překrásný 77. žalm v překladu Václava Renče spolu s dvěma básněmi tohoto významného českého básníka v interpretaci Martiny Pavlíkové za violoncellového doprovodu Mariána Pavlíka, člena MFO, navodily atmosféru večera věnovaného Bibli, jejím textům a jejich překladům, ale také seznámení se s Českým katolickým biblickým dílem. To vše prostřednictvím osoby P. doc. Petra Chalupy, biblisty působícího na Cyrilometodějské teologické fakultě UP a ředitele pastorační instituce ČKBD, sídlící v Dolanech u Olomouce.

„Studniční“ se tak mohli neformálně setkat s někým, kdo celý svůj život zasvětil textům Bible, a to jak v originálním znění či v jiných překladech, a sám se zabývá překládáním některých částí Písma; s člověkem, který kromě vědeckého bádání a překladů jezdí do různých společenství a předává své zkušenosti, jak lépe a hlouběji pronikat k těmto textům, které přinášejí radostnou zvěst a návod ke skutečnému životu. Člověka prodchnutého Slovem prostřednictvím slova, které musí hledat a volit, aby co nejpřibližněji a v rámci možností češtiny co nejpřesněji převedl Boží slovo českému čtenáři do srozumitelného jazyka. Jazyk, hledání a volba slov se v tomto případě posunuje do oblasti umělecké, protože Bůh Stvořitel je nejvyšší Umělec a protože texty Bible nejsou psány civilní, běžnou řečí a jsou inspirovány Duchem svatým. Čtenáři a zájemci o četbu Písma je zapotřebí postupné znalosti kulturního kontextu a zároveň ochotné otevřenosti nitra vůči těmto starobylým, přesto však stále promlouvajícím textům. Učit se schopnosti vnímat a naslouchat, nechat se ohromit dobrodružstvím, které nás čeká, když se pustíme po cestách živých příběhů Bible. A zde je ku pomoci hledajícímu člověku, čtenáři a posluchači pastorační instituce České katolické biblické dílo.

 

ozio_gallery_nano