Malíř, restaurátor, umělec nucený svou profesí zavítat do rozmanitých pracovních oborů a poutavý vypravěč, to je Radomír Surma, který bude hostem dalšího Setkání u studny v pondělí 3. února 2020.

I prosincová Studna hostila velmi dobrého vypravěče. Byl jím absolvent historie FF UP Ladislav Jakub. Tomu se historie stala koníčkem a zálibou. S velkým zápalem dokáže líčit historii v jejích souvislostech. Posluchačům u Studny předložil historickou linii olomouckého biskupství a jeho významu nejen pro Olomouc až do novodobé historie. Poukázal na osobnosti biskupů, jejich vliv na život a rozvoj země, na jejich diplomatické působení a vliv na politiku.

„Odstartoval“ ze století devátého od sv. Metoděje a počátků biskupství na Moravě a způsobem „vyhlídkového letu“ představil v oblouku i souvislostech následující staletí a v nich některé významné osobnosti biskupů, jako např. Jindřicha Zdíka ze 12. stol., biskupa z přemyslovské linie Bruna ze Schauenburku ze 13. stol. nebo Jana Volka ze 14. stol. Dalšími osobnostmi biskupů, u kterých se pozastavil, byli František Dietrichstein a Karel II. z Lichensteinu-Castelcorna. Své vyprávění dovedl až do 20. stol., kde se pozastavil u osobnosti arcibiskupa Josefa Karla Matochy, novodobého mučedníka, který byl v padesátých letech internován v Arcibiskupském paláci. Hlídán příslušníky StB zemřel po jedenácti letech domácího vězení v naprostém osamění v důsledku neumožnění lékařské péče, s podezřením, že byl otráven. Další soudobou osobností, i když velmi kontroverzní, byl apoštolský administrátor olomoucké arcidiecéze v době normalizace Josef Vrana.

Všichni přítomní byli strženi bohatým proudem vyprávění Ladislava Jakuba. Osobnosti biskupů druhé půle 20. stol. daly impuls k dotazům a postřehům z řad naslouchajících. Atmosféra „andílkovského“ sálu ve 2. poschodí Arcibiskupského paláce vhodně doplňovala historické líčení Ladislava Jakuba.

„Radomír Surma – práce a osobnost restaurátora“ je název únorového Setkání u studny v pondělí 3. února od 17.30 v „andílkovském“ sále ve 2. patře paláce, k dispozici je výtah. Za Centrum pro kulturu Arcibiskupství olomouckého zve hlavní organizátorka Martina Pavlíková.