Chceme nahlédnout do historie a zaznamenat počátky biskupství na Moravě a v Olomouci? Chceme poznávat význam biskupského úřadu pro společnost v historii dávné, ale i nedávno minulé, spolu s některými osobnostmi arcibiskupů? Arcidiecézní Centrum pro kulturu zve na další Setkání u studny: v pondělí 2. prosince 2019 od 17.30 v Arcibiskupském paláci. Hostem neformálního zastavení na konci všedního dne bude absolvent historie FF UP Ladislav Jakub.

SUS plakat12 19

 

V prosinci to budou dva roky, co Setkání u studny pořádá Centrum pro kulturu Arcibiskupství olomouckého. Toto centrum, které vedle toho zajišťuje provoz turistického centra a infocentra i prohlídky reprezentačních sálů arcibiskupské rezidence, vzniklo na konci roku 2017 a jeho sídlem se stala budova Arcibiskupského paláce. Proto se také Setkání u studny přesunula z původních prostor Václavského nám. – sakristie katedrály sv. Václava a nyní již zrušené kavárny Amadeus v areálu Arcidiecézního muzea – do Arcibiskupského paláce.

Říjnová Studna již v tzv. andílkovském sále arcibiskupské rezidence přivítala svého prvního hosta v akademickém roce 2019–2020, tedy jedenácté řady Setkání u studny, kurátorku Arcidiecézního muzea Simonu Jemelkovou. Ta dala přítomným nahlédnout do bohaté, tvůrčí a skoro detektivní práce kurátora: člověka, který není pouze správcem uměleckých předmětů a obrazů v depozitářích, ale také se snaží tyto hodnotné a cenné artefakty představit veřejnosti pořádáním tematických výstav.

A protože budova Arcibiskupského paláce je novým prostorem, kde se schází společenství „studničních“, nabídlo listopadové setkání prohlídku této pro Olomouc významné rezidence. Hostů Studny se coby fundovaný průvodce ujal Štěpán Sittek, který byl iniciátorem prohlídek paláce pro veřejnost (dveře Arcibiskupského paláce se pro veřejnost otevřely na začátku tohoto desetiletí). Ukázal hostům nejen historické reprezentační sály, ale také arcibiskupskou kapli, která se nachází ve druhém patře paláce. Právě zde v roce 1949 obdržel biskupské svěcení od tehdejšího arcibiskupa Josefa Matochy P. František Tomášek, později jmenovaný papežem Pavel VI. na kardinála a arcibiskupa pražského – jeho 120. výročí narození se připomíná právě letos. Biskupské svěcení se v tehdejší těžké a bolestné době odehrálo tajně. V tuto dobu byl totiž arcibiskup Josef Matocha již komunisty internován v Arcibiskupském paláci, kde po jedenácti letech, izolován od všech blízkých i lékařské pomoci, roku 1961 zemřel. Štěpán Sittek provedl návštěvníky nejen historickými sály, ale i historií od počátků biskupství v Olomouci až po dnešek příjemným „vyhlídkovým letem“ coby zkušený pilot-průvodce.

V tomto tématu bude pokračovat také prosincová Studna, která nese název „Význam biskupství pro Olomouc a Moravu“. Vyprávění zapáleného historika Ladislava Jakuba se bude dotýkat otázky „Co znamená biskupství pro město Olomouc a vůbec pro Moravu“ a také představí některé významné osobnosti olomouckých arcibiskupů.

K dalšímu Setkání u studny v pondělí 2. prosince od 17.30 do Arcibiskupského paláce srdečně zve, za všechny pracovníky Centra pro kulturu, hlavní organizátorka Martina Pavlíková.