Jedenáctá řada Setkání u studny stejně jako doposud bude nabízet programy, které účastníky podněcují k umění vidět a slyšet, k umění žasnout. Jak píše známý anglický spisovatel a básní G. K. Chesterton: „Dnešní člověk neumí žasnout a děkovat!“

Co se týče tématu 11. řady, prostor Arcibiskupského paláce přímo nabízí sérii setkání, která budou předkládat Arcibiskupství olomoucké v jeho historii, v jeho osobnostech, v jeho architektuře a umění, v jeho duchovním a společenském rozměru. To vše v souvislosti a návaznosti na dnešek a současného člověka. To vše s poznáním a uvědoměním si, za co vše můžeme děkovat svým předkům. Učit se poznávat to dobré, abychom si toho mohli vážit, stavět na tom a rozvíjet to. Přijímat i to, co se nepodařilo a bylo špatné, abychom to neopakovali.

Setkání u studny, zastavení na konci všedního dne vždy první pondělí v měsíci během akademického roku, se bude nadále konat v sále Arcibiskupského paláce ve 2. patře, a to v termínech:

7. 10. | 4. 11.2. 12. 2019 || 3. 2. | 2. 3. | 6. 4. | 4. 5. 2020

Jak říká lidové rčení: „Člověk míní, Pán Bůh mění.“  A to se stalo v těchto měsících, kdy se vše změnilo během momentu kvůli neviditelnému viru šířícímu se celým světem a měnícímu nejen naše plány, ale celý náš dosavadní život.

Celonárodní karanténa stáhla náš život do našich příbytků, do našich rodin. Ovšem jsou zde i ti, kteří nemají společenství rodiny a jsou sami. Potom jsou zde ale ti, kteří nasazují všechny své síly pro chod společnosti, pro všechny nemocné, a ti naopak jsou v terénu a prvních liniích s bojem proti koronaviru.

To vše se samozřejmě dotklo i pravidelně se scházejícího komorního společenství – letos v únoru to bylo již deset let, co vzniklo Setkání u studny, konající se první pondělky v měsíci v průběhu akademického roku. Na konci tohoto všedního dne je nabídnut prostor pro komorní společenství a hosta české kulturní scény, jehož prostřednictvím, a zároveň všichni spolu, se učí vidět, slyšet, vnímat krásu Božího stvoření. Tento podvečer je tímto i modlitbou, a to nejen za všechny umělce, ale i za každého člověka, aby otevřel své srdce kráse Božího stvoření.

Poté co se „Studna“ uskutečňovala v sakristii katedrály sv. Václava, formou kompozice poezie s texty Písma za doprovodu hudby, a na to navazovala druhá část v kavárně Amadeus na Václavském nám. v Olomouci s hostem z oblasti umění nebo někým z kulturní či duchovní scény, se od roku 2017 po uzavření kavárny přesunula do sakristie katedrály a nyní se uskutečňuje pod nedávno vzniklým arcibiskupským Centrem pro kulturu v sále Arcibiskupského paláce.

Setkání u studny se tedy v měsících duben a květen 2020 nekoná, stejně jako všechny jiné veřejné kulturní akce. Další řada těchto setkání, již dvanáctá, v akademickém roce 2020/2021 by měla být zahájena v říjnu 2020.

Přesto však můžeme nabídnout téma, které mělo být náplní na dubnové Studny. A tím je výročí narození významného českého historika umění profesora Františka Dvořáka. Pracovníci Centra pro kulturu David Mikša a Martina Pavlíková připravili pro zájemce rozhovor, který naleznete zde.

Únorová Studna občerstvila a obohatila návštěvníky pohledem na několik historických uměleckých děl, která prošla dovednýma rukama restaurátora Radomíra Surmy. Březnové setkání dá okusit něco z letní Pěší pouti za umělce.

„Zúčastnila jsem se posledních dvou ročníků Poutě za umělce a našla jsem v této akci malý poklad. Tento čas, kdy jsme na vlastní noze a společně na cestě, plyne pomaleji a koncentrovaněji než všední dny. Večer žasneme, co všechno se dá za jeden den prožít… Střídá se ticho, smích, sdílení, zpěv. Při cestě se přihodí také hodně bláznivého, neplánovaného. Jistotou je kvalitní program,“ napsala jedna z účastnic předešlých dvou Pěších poutí za umělce. A tomuto letnímu putování, které kromě chůze rozmanitými krajinami nabízí i rozmanitý doprovodný program pro veřejnost, bude věnováno březnové Setkání u studny.

Malíř, restaurátor, umělec nucený svou profesí zavítat do rozmanitých pracovních oborů a poutavý vypravěč, to je Radomír Surma, který bude hostem dalšího Setkání u studny v pondělí 3. února 2020.

Chceme nahlédnout do historie a zaznamenat počátky biskupství na Moravě a v Olomouci? Chceme poznávat význam biskupského úřadu pro společnost v historii dávné, ale i nedávno minulé, spolu s některými osobnostmi arcibiskupů? Arcidiecézní Centrum pro kulturu zve na další Setkání u studny: v pondělí 2. prosince 2019 od 17.30 v Arcibiskupském paláci. Hostem neformálního zastavení na konci všedního dne bude absolvent historie FF UP Ladislav Jakub.

SUS plakat12 19

Další Setkání u studny v pondělí 4. listopadu 2019 umožní komentovanou prohlídku Arcibiskupského paláce.

SUS plakat11 19

V pondělí 7. října 2019 začne jedenáctá řada Setkání u studny, a to v sále Arcibiskupského paláce. Téma zůstává a je vlastně po celé ty roky stejné: umění vidět, umění slyšet. Hostem prvního večera bude historička umění a kurátorka Arcibiskupského muzea v Olomouci Simona Jemelková.

SUS plakat10 19

Do další desítky vstoupí Setkání u studny v pondělí 7. října v obvyklý čas od 17:30 hod., ale pozor, v jiném prostoru! Tzv. andílkovský sál nacházející se ve 2. patře Arcibiskupského paláce bude novým prostorem pro otevřené společenství setkávající se u Studny. Druhé patro nebude pro nikoho překážkou, protože v budově Arcibiskupského paláce se nachází výtah.