SUS plakat05 19

 

Setkání u studny se v květnu zaměří na Arcibiskupský zámek v Kroměříži a jeho zahrady Podzámeckou a Květnou. Aby krása těchto významných historických objektů zapsaných v seznamu UNESCO povznesla duši člověka, vyžaduje to náročnou a nepřestávající láskyplnou péči. O tom budou hovořit kastelán Martin Krčma a autor edukačních programů Petr Hudec.

Květnový program Setkání u studny navazuje na program dubnový, při kterém manželé Müllerovi představili svůj časosběrný filmový dokument Květná zahrada rukama zahradníků. V něm je tato unikátní zahrada spolu s těmi, kteří ji s láskou obhospodařují, ukázána ve všech ročních obdobích. Autoři dokumentu vyprávěli o svém dlouholetém vztahu ke Květné zahradě už z dob svého mládí. A dlouhodobé natáčení dokumentu je se zahradou ještě více propojilo a každá návštěva zahrady jim potvrzuje vzájemnou blízkost.

Potom přišla řeč i na filmové Studio Velehrad, jeho počátky v době socialismu coby samizdatového videostudia a jeho současnou tvorbu nabízející divákovi dokumenty s duchovní tematikou, ale také sociální a etickou. A samozřejmě vyprávění o jejich filmařské spolupráci a společné cestě životní i profesní bylo velmi zajímavým a obohacujícím zážitkem pro všechny účastníky dubnové Studny.

Nyní přijměte srdečné pozvání k dalšímu vyprávění o kroměřížských unikátních duchovních a kulturních památkách z úst těch nejpovolanějších s názvem „Práce a krása“. Pozor, květnová Studna bude výjimečně v úterý 7. 5. v obvyklém čase od 17.30 v sakristii katedrály sv. Václava na Václavském nám. v Olomouci.