Setkání u studny desáté řady zahajující letní semestr přivítá v úterý 4. února 2019 v sakristii katedrály sv. Václava v Olomouci Igora Dostálka, herce, pedagoga a režiséra. Jeho vyprávění bude svědectvím člověka žijícího naplno v divadelním světě, nejen českém, který má mnoho podob a ve kterém zastává mnoho rolí, a jehož zakotvení je v Kristu, víře v něho a v životě s ním.

 

SUS plakat02 19

 

Tématem desáté řady Studny je „umění vidět, umění slyšet“. Předešlými hosty byli Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký, který účastníky Studny vedl k citlivějšímu vnímání budovy chrámu, jeho vnější i vnitřní podoby, konkrétně významné památky duchovní i kulturní, chrámu sv. Michala v Olomouci, kde sloužil s plným nasazením Bohu celých 18 let.

Na něj navázali v listopadu manželé Jemelkovi, Alena a Jan. Alena Jemelková představila oblast církevních památek, o které se stará v pozici památkářky na Arcibiskupství olomouckém. Snažila se přiblížit úkol církve, jak se starat o zděděné bohatství. Úkol, který není pro veřejnost tak znatelný a viditelný, ale který je nesmírně náročný a zodpovědný a který pořád ještě hledá cestu a lidi nasazené pro tuto těžkou a dobrodružnou práci.

Jan Jemelka umožnil nahlédnout do velké šíře své výtvarné práce, zvláště pak do umění vitráží, které tvoří ve spolupráci s mistry skláři. Manželé vydávali svědectví o potřebě dobré spolupráce a schopnosti se vzájemně doplňovat. Také hovořili o nutnosti čerpat inspiraci v přírodě, hledání a vidění krásy Božího stvoření, z které nutně potřebují nabírat sil pro svou práci.

Prosincové Setkání u studny nemělo hosta, ale nabídlo prostor zamýšlet se nad tématem „jeden druhému darem“, čím se navzájem můžeme obdarovat ve své jinakosti.

„Mnoho podob divadelního života“ nese název únorové Studny, jejímž hostem bude divadelník a pedagog JAMU doc. Igor Dostálek. Do sakristie katedrály sv. Václava v pondělí 4. února v 17.30 za Arcibiskupství olomoucké a dómskou farnost srdečně zve hlavní organizátorka Martina Pavlíková.