Pěší pouť za umělce 2021 se uskutečnila v celém rozsahu

Již popatnácté poutníci po týdenním putování na konci července zdrávi došli, duchovně naplněni a nasyceni.

Poté, co 14. ročník kvůli covidové pandemii proběhl symbolicky v jednom dni, a to ze Záhlinic do Kroměříže, uskutečnil 15. ročník poutě trasu z předešlého ročníku v celém jejím rozsahu: Olomouc – Tršice – Přerov – Švédské šance – Beňov – Holešov – Záhlinice – Kroměříž – Kvasice – Napajedla – Staré Město – Velehrad. Každý den byla připravena auta, která účastníky poutnické skupiny přemístila do startu dané pěší etapy v délce do 15 km. Při extrémně vysoké teplotě to byla dostačující délka trasy, aby poutník měl ještě energii pro účast na doprovodném programu. Poutníky provázelo po celý týden téma s názvem Svatost je nabízena každému člověku: „Buďte svatí, poněvadž já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý.“ (Lv 19,2)

Olomouc, Přerov, Holešov, Kroměříž, Napajedla, Velehrad – to jsou místa, kudy povede Pěší pouť za umělce 2021. Uskuteční se, dá-li Pán, poslední týden v červenci od neděle 25. do soboty 31. Jen pro informaci, v minulém roce proběhla pouť kvůli pandemii symbolicky v jednom dni, a to ze Záhlinic do Kroměříže. Trasa naplánovaná pro minulý rok se přesunula do letošního.

Motto letošní poutě (PPU 21) se vztahuje ke svatosti, protože: Svatost je nabízena každému člověku: „Buďte svatí, poněvadž já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý.“ (Lv 19,2)

V letošním roce platí víc než kdy jindy „dá-li Bůh“.
Třináct ročníků pouti se uskutečnilo, ale s každým plánováním bylo vždy také to „dá-li Bůh“. Je velmi osvobozující, když se organizátor naplno ponoří do přípravy s tím, že tato akce bude, ale zvolání „dá-li Bůh“ zůstává.

Letošní ročník poutě se konat nebude, stejně jako velké množství jiných kulturních, uměleckých a společenských událostí, a přesune se na rok 2021.
Z více úst se ozvalo: „To je škoda, to je nám líto!“ Pro organizátora je samozřejmě dobrým signálem, že zrušená událost bude někomu chybět. Proto se také nekonaný ročník může ukázat i coby přínos, a to v tom smyslu, že se třeba najdou dobrovolníci, kteří by pomohli při organizaci v roce 2021.

A protože trasa a program jsou již přece jen naplánovány, bylo by škoda některé nápady nenabídnout pro individuální putování. Pro zájemce je tedy zde něco z nápadů neuskutečněné letošní pouti, a jak bylo řečeno, přesouvá se na rok 2021.
Mottem této pouti jsou slova emeritního pomocného biskupa olomouckého Josefa Hrdličky z knihy Svatý Jan Sarkander: „Přátelství s těmi, kdo jsou už v jednotě s Kristem a přitom prošli tím, čím my zde procházíme, umožňuje spojení vyššího řádu.“ A to proto, že program pouti představuje osobnosti svatých arcidiecéze olomoucké nebo nějak s ní souvisejících.

Krásné a požehnané putování v čase letních prázdnin přeje a na shledanou v roce 2021 v posledním týdnu v červenci, dá-li Bůh, se těší hlavní organizátorka Pěší pouti za umělce Martina Pavlíková: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.