Již tuto neděli 28. července 2019 bude v Poličce v kostele sv. Michaela zahájen další ročník Pěší pouti za umělce. Poutníci se zde v 10.30 zúčastní místní mše svaté a odpoledne v 17.00, opět v tomto mile komorním prostoru kostela, udělí svátostné požehnání jevíčský farář P. Josef Slezák. Na duchovní program pak naváže program věnovaný rodáku z Poličky Bohuslavu Martinů.

Setkání s tímto skladatelem světového rozměru nám umožní houslové hudební těleso Duo Lyrico a Radek Navrátil, řeholní bratr kapucínského řádu. Ten si coby závěrečnou práci svých studií na olomoucké teologické fakultě vybral právě tohoto skladatele, neboť stejně jako on je rodákem z Poličky. Cílem jeho práce bylo objevování křesťanského rozměru života a tvorby tohoto skladatele.

Na jeho dílo se také zaměřuje brněnské houslové duo, manželé Markéta a Štěpán Graffovi. K tomuto nedělnímu, ale i k dalšímu programu v průběhu poutě jsou srdečně zváni všichni zájemci z řad veřejnosti. Jsou zváni i ke společnému putování, a to tak, že se v jednotlivých dnech a na jednotlivých trasách mohou připojit k poutnické skupině. Tím je umožněno, že se může účastnit každý, kdo má zájem. Nespadá do základní poutnické skupiny, ale může se k ní připojit. Jídlo a nocleh si zařizuje sám. Potřebné informace k programu i k putování zde.

„Neslýchané děje pod zemí se dějí / a nevídané ve vzduchu / zakleté tvary se náhle probouzejí / s výkřikem po duchu // Za zrcadlem stínů jímž je svět / jich úpění je slyšeti / hledejte vysvobozujících vět / vy jimž dáno i pro nic trpěti.“ (Tvary, báseň J. Zahradníčkovi od F. Halase).