termín: 28. 7.–3. 8.

motto: „Koho mám poslat, kdo nám půjde? Řekl jsem: ,Zde jsem, mne pošli!‘“

trasa: Polička – Bystré - Svojanov – Olešnice – Kunštát – Boskovice – Velké Opatovice – Jaroměřice

ppu logotyp

Pěší pouť za umělce jako živý organismus

Poslední týden v červenci s přesahem do začátku srpna se uskutečnil 13. ročník Pěší poutě za umělce. Všichni poutníci dospěli do cíle živí a zdraví, naplnění velkým množství dojmů, zážitků a zkušeností, a to ne vždy jen příjemných, ale o to přínosnějších. Pěší pouť za umělce se ukazuje jako stále živý organismus schopný rozvoje.

Engelmar Hubert Unzeitig, CMM (1. března 1911 Hradec nad Svitavou – 2. března 1945 koncentrační tábor Dachau), byl katolický kněz a řeholník z řad sudetských Němců a odpůrce nacismu. Zemřel krátce před osvobozením v koncentračním táboře Dachau, přičemž některými spoluvězni byl považován za světce a nazýván Anděl z Dachau.

text ke stažení: zde

Již tuto neděli 28. července 2019 bude v Poličce v kostele sv. Michaela zahájen další ročník Pěší pouti za umělce. Poutníci se zde v 10.30 zúčastní místní mše svaté a odpoledne v 17.00, opět v tomto mile komorním prostoru kostela, udělí svátostné požehnání jevíčský farář P. Josef Slezák. Na duchovní program pak naváže program věnovaný rodáku z Poličky Bohuslavu Martinů.

Setkání s tímto skladatelem světového rozměru nám umožní houslové hudební těleso Duo Lyrico a Radek Navrátil, řeholní bratr kapucínského řádu. Ten si coby závěrečnou práci svých studií na olomoucké teologické fakultě vybral právě tohoto skladatele, neboť stejně jako on je rodákem z Poličky. Cílem jeho práce bylo objevování křesťanského rozměru života a tvorby tohoto skladatele.

Na jeho dílo se také zaměřuje brněnské houslové duo, manželé Markéta a Štěpán Graffovi. K tomuto nedělnímu, ale i k dalšímu programu v průběhu poutě jsou srdečně zváni všichni zájemci z řad veřejnosti. Jsou zváni i ke společnému putování, a to tak, že se v jednotlivých dnech a na jednotlivých trasách mohou připojit k poutnické skupině. Tím je umožněno, že se může účastnit každý, kdo má zájem. Nespadá do základní poutnické skupiny, ale může se k ní připojit. Jídlo a nocleh si zařizuje sám. Potřebné informace k programu i k putování zde.

„Neslýchané děje pod zemí se dějí / a nevídané ve vzduchu / zakleté tvary se náhle probouzejí / s výkřikem po duchu // Za zrcadlem stínů jímž je svět / jich úpění je slyšeti / hledejte vysvobozujících vět / vy jimž dáno i pro nic trpěti.“ (Tvary, báseň J. Zahradníčkovi od F. Halase).

POZVÁNKA K PUTOVÁNÍ

13. ROČNÍK PĚŠÍ POUTI ZA UMĚLCE

„Koho mám poslat, kdo nám půjde?“ Řekl jsem: „Zde jsem, mne pošli!“ (Iz 6,8)

trasa: POLIČKA – JAROMĚŘICE u Jevíčka
přes Olešnici, Kunštát, Boskovice, Velké Opatovice

termín: neděle 28. července – sobota 3. srpna 2019

Trasa Pěší pouti za umělce 2019 odstartuje v neděli 28. července z Poličky a bude končit v sobotu 3. srpna v Jaroměřicích. Procházet bude Olešnicí, Kunštátem, Boskovicemi a Velkými Opatovicemi.

A protože smyslem pouti je vždy vycházení směrem ven, někam a za někým putovat s určitým úmyslem, a protože papež František v letošním roce akcentoval misijní úkol církve, tedy vycházet z církve ven do světa a přinášet dobrou zvěst, že Kristus vstal z mrtvých, ukázal se jako vypovídající motto osmý verš z šesté kapitoly proroka Izaiáše: „Koho mám poslat, kdo nám půjde? Řekl jsem: Zde jsem, mne pošli!