POZVÁNKA K PUTOVÁNÍ

12. ROČNÍK PĚŠÍ POUTĚ ZA UMĚLCE

Skutečně velké pravdy nelze nikdy zfalšovat; mohou být jenom zapomenuty.“ (G. K. Chesterton)

trasa: KUTNÁ HORA – HUMPOLEC
přes Sázavu, Ledeč n/S, Číhošť, Želiv

termín: neděle 22. – sobota 28. července 2018

PPU18 plakat web

„Skutečně velké pravdy nelze nikdy zfalšovat; mohou být jen zapomenuty.“ Slova významného anglického literáta, spisovatele, autora detektivek, básníka a dramatika katolického vyznání G. K. Chestertona se stala mottem pěší poutě za umělce. Výstižně vyjadřují právě probíhající letopočet 2018, ve kterém si český národ připomíná „osudové osmičky“ svých dějin, a kulturně-duchovní doprovodný program letošní poutě se pokusí probouzet paměť v oblasti novodobé historie českého národa. Trasa 12. ročníku poutě začne v neděli 22. července v Kutné Hoře a povede proti proudu Sázavy mimo jiné přes Ledeč, Číhošť a Želiv do Humpolce, kde bude zakončena v sobotu 28. července.
Jen připomenutí: pěší pouť za umělce byla inspirována Listem umělcům papeže Jana Pavla II. a po celou dobu jejího trvání ji zaštiťuje Mons. Josef Hrdlička, emeritní pomocný biskup olomoucký. Týdenní putování asi dvaceti poutníků a doprovodný kulturně-duchovní program pro veřejnost, která se může i na jednotlivých trasách připojit k putující skupině, je modlitbou za umělce, aby otevřeli svá srdce kráse Božího stvoření, ale také za každého člověka, aby měl odvahu objevovat krásu a jejího Tvůrce, nechal se jí proměňovat a povznášet.
Od roku 2012 je autorem jednotlivých tras historik Petr Fojtík. V minulém roce se k němu přidala také doktorandka Filozofické fakulty Univerzity Palackého Jana Hajdová, která vytváří grafickou podobu propagace poutě a je také autorkou doprovodného programu.
Kulturně-duchovní program pro veřejnost nabízí stejně jako v předešlých letech každodenní slavení mše svaté. Při zahájení poutě v neděli bude v 18.00 v katedrále v Kutné Hoře-Sedlci uděleno svátostné požehnání a poté zazní poezie Jiřího Ortena v interpretaci herce Igora Dostálka, docenta brněnské JAMU. Svou improvizací na housle a zpěvem jej doprovodí Veronika Pavlová, hudebnice, zpěvačka a pedagožka. Dalšími hosty programu budou Miloš Doležal, rozhlasový redaktor, publicista a básník, který představí v úterý večer v Ledči nad Sázavou na faře a ve středu v Číhošti významnou osobnost kněze Josefa Toufara, který byl v roce 1950 umučen komunisty. O dalších novodobých mučednicích internovaných komunisty v klášteře v Želivě bude hovořit historik Jan Stříbrný ve čtvrtek 26. července v 19.00 v zimní kapli kláštera.
Středa 25. července v Ledči v kostele v 19.00 nabídne v doprovodném programu hudební předěl. V podání Františka Fialy, hudebního skladatele a varhaníka, zazní varhanní koncert. Závěr doprovodného programu v pátek 27. července v 19.00 na faře v Humpolci bude věnován básníkovi, prozaikovi a překladateli Janu Zábranovi, který se nedaleko Humpolce narodil a nějaký čas tam i žil.

 

Propagační materiály ve vysokém i webovém rozlišení jsou ke stažení zde.PPU18 program web