Pěší pouť za umělce 2016 slaví v letošním roce 10 let svého trvání. Po sedmi ročnících na Moravě a dvou v Čechách se opět vrací na Moravu, tentokrát na hranici se Slovenskem. Trasa povede z Luhačovic na mariánské poutní místo Turzovka na Slovensku a uskuteční se od neděle 31. července do soboty 6. srpna.

PPU16 plakat

Program Pěší pouti sestává z každodenního putování, společného slavení mše svaté s krátkou adorací. Součástí programu jsou také duchovní a umělecká vystoupení, pořady slova a hudby, přednášky, komorní koncerty. To vše je určeno nejen poutníkům, ale i veřejnosti, která je informována prostřednictvím propagačních materiálů umisťovaných na trase pouti, dále za pomoci mediálních partnerů, kterými jsou Radio Proglas, TV Noe, ČRo a Katolický týdeník; informace jsou i na webových stránkách Arcibiskupství olomouckého a na Facebooku.

Do programu pro veřejnost patří i jednotlivé trasy v průběhu týdne. Zájemci se mohou přidat podle svého vlastního uvážení k putující skupině v jednotlivých dnech.

Samotná poutnická skupina je limitovaná, tvoří ji společenství cca 20 lidí různého věku, profesí a vyznání, kteří společně putují, stravují se a přespávají ve skromných podmínkách různých far, klášterů atp. Doprovází je vozidlo přepravující zavazadla. Poutníci si s sebou nosí potřebné věci pouze pro jeden den.

PPU16 program