Kristián / Posvěcení římské baziliky Panny Marie (středa 18. týdne v mezidobí)
Jer 31,1-7
Jer 31
Mt 15,21-28
Barva: Zelená