Gustav / sv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard (18. neděle v mezidobí)
Iz 55,1-3
Zl 145(144)
Rim 8,35.37-39
Mt 14,13-21
Barva: Zelená