„Umění vidět, umění slyšet“ je téma 10. řady Setkání u studny. Pořád ale zůstává Setkání u studny a Pěší pouť za umělce (týdenní putování na konci července) ve své podstatě formou modlitby za umělce, ale i za každého člověka, abychom otevřeli svá srdce kráse Božího stvoření.

Učit se vidět, učit se naslouchat nám v akademickém roce 2018/2019 pomohou pozvaní hosté. Jako první host přijde ke Studni Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký. Ten svým vypravováním a ve své fotografii představí barokní chrám sv. Michala v Olomouci. V listopadu budou o své inspiraci přírodou vypravovat manželé Jemelkovi, kteří se oba zabývají výtvarným uměním. Dalšími pozvanými hosty jsou mimo jiné i doc. Igor Dostálek, herec a pedagog Divadelní fakulty JAMU, varhaník Karel Martínek nebo manželé Müllerovi, které kromě manželství spojuje i filmařské umění. V květnu by měl ke Studni přijet kastelán kroměřížského zámku a zahrad Ing. Martin Krčma.

Veškerá setkání se uskuteční v sakristii katedrály sv. Václava.

A tak jako v předešlých letech (Setkání u studny se poprvé uskutečnilo v únoru 2010) budou těmto zastavením na konci všedního dne patřit první pondělky v měsíci.

SUS plakat10 18

Přijměte srdečné pozvání k Setkání u studny s Mons. Antonínem Baslerem v pondělí 1. října od 17.30 hod. v sakristii katedrály sv. Václava s názvem SDÍLENÍ KRÁSY FOTOGRAFIÍ.