Taďána / bl. Ludolf (Slavomil) (5. neděle postní)
Ez 37,12-14
Zl 130(129)
Rim 8,8-11
Jan 11,1-45
Barva: Fialová