Arnošt / sv. Jan Klimak (pondělí 5. postního týdne)
Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62
Zl 23
Jan 8,1-11
Barva: Fialová